همانطور که قبلا نیز عرض شد مواردی وجود دارد که نمیتوان آنها را رسانه ندانست. البته این بستگی به تعریف رسانه دارد که متاسفانه در کشور ما بیشتر رسانه به عنوان ابزار محض رساندن خبر ولا غیر تعریف شده است.
می خواهیم ببینیم آیا سینما می تواند عملکرد رسانه ای داشته باشد؟ یا نه؟
اگر تعریفمان از رسانه ابزاری برای رساندن گزاره های تبلیغی و خبری باشد به وضوح خواهیم دید که سینما به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای رساندن گزاره های تبلیغی عملکرد کاملا رسانه ای دارد.
شکی نیست که سینمای امروز به ابزاری قدرتمند در تحریف افکار عموم مردم و شاید استحمار آنان برای دستگاه استکبار تبدیل شده است. آنان توانسته اند با دردست داشتن یکی از صنایع حساس جهان یعنی فیلم سازی ، حرف اول و شاید آخر را در این عرصه بزنند. شاید اکثر دوستان و همسنگران با معنای بزرگترین کارخانه فیلم سازی غرب یعنی هالییوود آشنا باشند.
هالی وود در واقع همان جوب مقدس است که در دست جادوگران دیده می شود. البته برخی دوستان این چوب را همان عصای حضرت موسی (ع) نیز دانسته اند که حقیر با این نظریه کاملا مخالف هستم.
هالی وود به معنای چوب مقدس در دست شیاطین دنیا ، توانسته تا حدود زیادی مردم را مسخ خواسته های شیطانی خود بکند.
در ادامه مطالب این بخش سعی خواهم کرد مطالبی در مورد موارد زیر ارائه دهم:
معرفی برخی از کمپانی های هالییود
بحث در مورد شاخص ترین فیلمهای مبلغ ماسونی
بحث در مود سینما و تلویزیون استراتژیک
معرفی تفصیلی برخی از فیلمهای جدید
و شروع بحثی اساسی با عنوان کودک و هالییود