در این بخش از وبلاگ به معرفی تهاجمات فرهنگی موجود در حوزه ورزش (البته از نظر نویسنده ) پرداخت خواهد شد. امید است مورد توجه دوستان قرار گیرد.